Pivovar

HOSTINEC A PIVOVAR U PŘEŠKA
PIVOVAR OD ROKU 1586

MAURUS 14°

Pivo na počest sv. kladrubského opata Maura Fintzgutha (1701-1729), který zahájil stavbu Dientzenhoferova barokního chrámu v Přešticích a který se zasloužil o vznik a rozkvět Přeštic jako slavného poutního místa.

KILIÁN 12°

Pivo na počest sv. Kiliána od roku 1950 ochránce a patrona Přeštic od ohně a pohrom. Přeštičtí světcův svátek 8. Července slavili Ambroziánským chvalozpěvem a od roku 1728 procesím k jeho soše na náměstí. Nikdo v Přešticích nesměl toho dne pracovat, aby nepřivodil na město neštěstí.

S Přešticemi je také spojen architekt Kilián Ignác Dientzenhofer, který pro kladrubské benediktiny v Přešticích vyprojektoval poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie (druhá největší chrám v Čechách). Do přeštického kostela věnoval roku 1737 obraz na nový oltář sv. Kiliána.

MARLENE IPA 15°

Pivo na počest filmové herečky a zpěvačky Marlene Dietrichové, která 17. května 1945 navštívila Přeštice, aby zde zpívala a besedovala s vojáky na vojenské přehlídce americké armády, které se zúčastnili také vysocí důstojníci Rudé armády a českoslovenští důstojníci se starostou Přeštic JUDr. Čermákem.

Marlene vstoupila jako umělkyně v letech 1944 až 1945 do americké armády a v propůjčené hodnosti kapitánky vystupovala u spojeneckých bojových útvarů a tlumočila.

AMANDUS

Pivo na počest kladrubského opata Amanda Streera (narozen roku 1702 ve Stříbře), za jehož byla dokončena stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Před svým zvolením opatem působil v Přešticích jako superior. Jako kladrubský opat nechal postavit také kostel v Městě Touškově. Jeho podoba je zachycena na vzácné olejomalbě v drahém barokním rámu a je součástí expozice opatského bytu v klášteře. Opatův obraz, který byl namalován po jeho smrti je také ve farním kostele v Městě Touškově.

PŘEŠEK

Pivo na počest dávného zakladatele Přeštic. Lidová pověst nám sice vysvětluje jméno města Přeštice tak, že jeho obyvatelé v minulosti chodili přes řeku Úhlavu „přes tyče“.

Antonín Profous, badatele v oblasti místních jmen, je v této oblasti ovšem podstatně prozaičtější. Podle Antonína Profouse název zřejmě pochází ze zdrobněliny osobního slovanského jména Přech. Při osidlování tohoto místa jméno Přešek zřejmě něco znamenalo a Přeščici byli lidé Přeškovi.

SCHÖNBORN 12°

Silnější pivo je pšeničný svrchně kvašený ležák Schönborn, který nese jméno majitele velkostatku a pivovaru Přeštice hraběte Schönborna. Rakouská hraběcí rodina Schönborn byli od roku 1811 majiteli velkostatku Přeštice.

Na jejich panském dvoře se v 19. století vařilo přeštické pivo. Bohužel byla rodina posledními provozovatelem pivovaru. Rodina Schönborn vlastnila i nedaleké panství v Dolní Lukavici.

POHOŘKO

Až do roku 1843 bylo Pohořko samostatnou obcí, dnes je součásti města Přeštice. V panském dvoře na Pohořku se nejspíše nacházel jeden z nejstarších pivovarů na území města. V Pohořku se před rokem 1245 nacházelo hradiště s kaplí, patřící Svatoboru z rodu Drslaviců. Kapli později nahradil gotický kostel, jehož kapacita však v první polovině 18. století přestávala dostačovat.

Výstavba současného barokního chrámu probíhala v letech 17501775. Od roku 2008 je kostel národní kulturní památkou České republiky.

PŘEŠTICKÝ STRAKÁČ 13°